Blindsave.

Vai produkta patentēšana ir veiksmīgs risinājums?

Uz to atbildi sniedz Andis Blinds, „Blindsave” īpašnieks