Zemniekam bez tehnoloģijām neiztikt

Ilvars Ozoliņš, zemnieku saimniecības "Krieviņi" īpašnieks

Tukuma novada Pūres pagasta zemnieku saimniecība "Krieviņi" izveidota 1992. gadā un pašlaik apsaimnieko 400 ha zemes. Pa šiem gadiem uzbūvēta ferma "Kalnakrieviņi" un izveidots pašu izaudzētu slaucamo govju ganāmpulks, nesen saimniecība pievērsusies arī gaļas liellopu
no audzēšanai.

Z/s "Krieviņi" īpašnieks Ilvars Ozoliņš ir viens no tiem, kas savā fermā ieviesuši slaukšanas robotus, kuri nodrošina piena slaukšanu bez cilvēka līdzdarbības. Saimnieks uzskata - tehnoloģijas lauksaimniecībā, tostarp lopkopībā, ir ļoti svarīgas, un laikam ir jāiet līdzi. To viņš iesaka arī citiem zemniekiem, kas nodarbojas ar lopkopību. "Lai cik dīvaini nešķistu, cilvēki vairs īpaši nevēlas strādāt fizisku darbu un būt atbildīgi par paveikto. Savukārt tehnoloģija savu darbu izdara perfekti un palīdz kļūt konkurētspējīgākam," saka Ilvars Ozoliņš un iesaka ņemt vērā vēl dažus būtiskus konkurenci veicinošus faktorus no savas pieredzes.

• Nedrīkst nobīties un apstāties, ja arī sākumā kaut kas nesanāk.

• Ir jābūt vismaz minimālai vīzijai par sava biznesa attīstību, un jābūt plānam, kā „iziet cauri” krīzes situācijām, kādu, piemēram, lopkopības biznesā ir ne mazums.

• Patlaban apstākļi ir pietiekami labvēlīgi zemnieku saimniecību izaugsmei, taču viss atkarīgs tā, cik kurš būs neatlaidīgāks savu mērķu sasniegšanā un vai vēlēšanās sasniegt mērķi ir pietiekama.

• Stabila komanda ir priekšnoteikums veiksmei. Ja nav komandas, nebūs nekā.

• Jāiet laikam līdzi, un jāievieš tehnoloģijas. Mūsdienu saimniecība bez tām vairs nav iedomājama. Rezultāti ir acīmredzami.