Uzticību veicina bankas garantijas

Ilze Opmane-Jēgere, DNB Lielo uzņēmumu pārvaldes vadītāja

Iekarot klientu un sadarbības partneru uzticību ir viens no uzņēmēja lielākajiem izaicinājumiem, ieejot jaunā tirgū, un, kā rāda mūsu klientu pieredze, dažās nozarēs tas prasa pat trīs līdz piecus gadus. Tik ilgi gaidīt bieži nav iespējams, un tad uzticības iegūšanu var paātrināt ar bankas garantiju palīdzību. Piemēram, uzņēmēja Latvijas banka sadarbībā ar Austrijas vai Vācijas banku izdod garantiju pasūtītājam, ka uzņēmējs nolīgtos darbus paveiks atbilstoši līgumam – ievērojot termiņus un nodrošinot kvalitāti. Lai šādu garantiju saņemtu, ir nepieciešams finansiāli stabils bizness Latvijā, vai arī iespējams garantiju nodrošināt ar ķīlu, piemēram, naudas depozītu, nekustamo īpašumu.

Daudziem Latvijas uzņēmējiem ir, ko parādīt pasaulei, tāpēc mūsu uzņēmējiem noteikti vajag uzdrošināties iet jaunos tirgos. No otras puses, katram jaunam tirgum ir sava specifika, un uzņēmējs, ieejot jaunā tirgū, gandrīz vienmēr uzņemas lielu risku, kas atdevi sniegs tikai ilgtermiņā. Prakse liecina, ka neatkarīgi no rūpīgi veiktas izpētes pirms lielā soļa speršanas līdz galam jauno tirgu un vietējo klientu vajadzības var saprast, tikai sākot tajā darboties. Pārsteigumi nāks no pavisam neiedomājamām pusēm, piemēram, likumdošanas, valsts iestāžu prasībām, nerakstītām vietējām paražām, laikapstākļiem, konkurentiem, darbinieku darba kultūras, piegādātāju attieksmes u.c. Jau sākotnējā biznesa plānā jāparedz pietiekams buferis šādiem pārsteigumiem. Tāpat arī visas kārtis uz jauno tirgu nevajag likt, un investīcijas jauna tirgus apgūšanā labāk finansēt no ilgtermiņa avotiem. Ja akcionāriem brīvu līdzekļu nav, ir iespējams piesaistīt konkrētam projektam ilgtermiņa finanšu investoru, Latvijā gan tā pagaidām ir mazāk izplatīta prakse. Savukārt, ja investīcijas jaunā tirgū finansē no aizņemtiem līdzekļiem, tad uzņēmumam jābūt drošam, ka aizņēmumu varēs atmaksāt no sava stabilā biznesa jau apgūtajos tirgos.

Rietumeiropa un it sevišķi Vācija kā liels tirgus ir ļoti interesanta daudziem uzņēmējiem, un vairāki mūsu klienti tajā pašlaik darbojas vai ir mēģinājuši tajā ieiet. Biznesa potenciāls Vācijā ir milzīgs, taču mūsu klienti ir atzīmējuši arī vairākas būtiskas īpatnības – konkurence ir ļoti asa, ir augsta klientu lojalitāte esošajiem partneriem, dažādi ar valsts iestādēm saistītie procesi ir ļoti birokrātiski un laikietilpīgi, arī darbinieku darba kultūra būtiski atšķiras no mūsu ierastās.