Uzticība biznesā ir attiecību pamats

Marine Krasovska, DNB Uzņēmumu risinājumu pārvaldes vadītāja

Pat pieņemot, ka it visur pasaulē sievietes vēlas izskatīties skaisti ģērbtas, arī apģērbu ražotājiem jāņem vērā, ka katram eksporta tirgum piemīt sava specifika. Dažādos tirgos potenciālajiem klientiem ir atšķirīga uzvedība, ieradumi un mentālais modelis. Lai tiktu līdz gala patērētājam, ir par maz zināt tikai klientu vēlmes. Ir nepieciešams izveidot pārdošanas kanālus, pārvarēt šķēršļus ar muitas formalitātēm un atļaujām, sakārtot juridiskos aspektus un apmaksas noteikumus. Īpaši pēdējo ietekmē biznesa kultūra konkrētajā valstī. Biznesa kultūra izpaužas attiecību dibināšanā, lēmumu pieņemšanā un savstarpējā uzticībā. Man ir dziļa pārliecība, ka uzticība biznesā ir attiecību pamats, dažreiz avanss, ko grūti nopelnīt, bet viegli pazaudēt.

No pieredzes zinu, ka, strādājot NVS tirgos (Baltkrievija, Ukraina, Krievija), uzņēmēji sastopas ar situācijām, kad partneri viegli atkāpjas no iepriekšējām vienošanām un ātri maina agrāk pieņemtos lēmumus. Tāda uzvedība var būtiski ietekmēt savstarpējās finanšu attiecības un novest pie nopietnām problēmām. Strādājot tirgos ar neprognozējamu politisko situāciju, ir svarīgi pasargāties no situācijas, kad partneris neveic savas finanšu saistības. Šādus risku mazinošos instrumentus var iestrādāt preču piegādes līgumos, paredzot apmaksu ar akreditīvu.

Kredīta vēstule jeb akreditīvs būtu drošs risinājums uzņēmumam situācijās, kad paredzēti darījumi ar jauniem partneriem, piemēram, darījumos par jaunu šūšanas iekārtu vai pēc speciāla pasūtījuma izgatavotu preču piegādi, kā arī situācijās, kad ekonomiskā vai politiskā situācija partnera valstī ir nestabila.

Akreditīvs var nodrošināt trīs svarīgas lietas:

1) Pārdevējs noteiktā laikā saņems samaksu neatkarīgi no pircēja spējas vai vēlmes maksāt, jo pienākumu maksāt ir uzņēmusies pircēja banka;

2) Drošība, ka pircējs nemainīs vai neatcels pasūtījumu bez pārdevēja piekrišanas;

3) Pārdevējs varēs piedāvāt pircējam labākus nosacījumus (piemēram, atlikto maksājumu) un saņemt finansējumu – akreditīva diskontēšanu.

Akreditīvs kā tirdzniecības instruments sargā arī pircēja intereses: tas var saņemt labākus apmaksas nosacījumus, prece un dokumenti tiks saņemti noteiktajā laikā, un galvenais -samaksa tiks veikta tikai, kad pārdevējs iesniegs preces nosūtīšanu apliecinošus dokumentus. Tieši tāpēc es rekomendēju bankas klientiem izvēlēties akreditīvu kā drošu risinājumu biznesa darījumiem ar jauniem partneriem.

Paplašinot darbību tirgos ārpus Eirozonas (piemēram, NVS valstīs), svarīgi padomāt par valūtas svārstību risku minimizāciju. Valūtu kursu nelabvēlības svārstības var būtiski ietekmēt līgumsummas apmaksu, uzņēmuma peļņu no darījuma. Šajā gadījuma es ieteiktu noslēgt "forward" darījumu, kas dod iespēju nofiksēt valūtas kursu, kas būs spēkā konkrētā datumā nākotnē. Finanšu instrumenti ļauj efektīvāk plānot naudas plūsmu un pasargā no iespējamiem zaudējumiem.