Ticībai klientam ir liela nozīme sadarbībā

Mareks Gurauskas, DNB Vidējo uzņēmumu pārvaldes vadītājs

Mums ir senas tradīcijas mēbeļu ražošanā, kas izkoptas gadiem, turklāt produktu kvalitāti ir novērtējuši daudzu valstu pircēji. Tāpēc mani šis veiksmes stāsts neizbrīna, bet gan drīzāk apliecina to, ka mums ir jādara tas, kas mums vislabāk padodas.

Visam ir jābūt savās vietās! Man šis apgalvojums nāk līdzi jau no bērnības – ja zini, kur noliki, tad zināsi, kur paņemt, kad atkal tas būs nepieciešams. Šķiet, kārtība uzņēmumā, kas nodarbojas ar ražošanu, ir viens no pamata elementiem. Tāpēc man ir saprotams, kāpēc tam tiek pievērsta tik liela vērība. Klientu uzticība veidojas caur darbiem un gadiem, un, manuprāt, šeit mēs visi esam ļoti līdzīgi neatkarīgi no jomas, kurā darbojamies – vai tā būtu banka vai mēbeļu ražotājs. Nodrošinot mēbeļu izgatavošanas pilnu ciklu, kā arī organizējot tiešās piegādes gala pircējiem, noteikti ir liela uzticēšanas no pasūtītāja puses, bet esmu pārliecināts, ka "Dižozols plus" tas nenāca viegli un ir patērēts ne mazums pūļu un enerģijas, lai sasniegtu šādu līmeni.

Kas tad ir labākais mārketings? Tas ir tad, kad tavi sadarbības partneri tevi iesaka cits citam, ka tavu produkciju novērtē. Tā ir tā kvalitātes zīme, uz ko mums visiem vajadzētu tiekties.

Sadarbība ar banku noteikti ir svarīga klientiem, kas strauji aug un attīstās, bet ne tikai, jo bez labām iekārtām un apgrozāmiem līdzekļiem nav iedomājams labs gala produkts. Par to, ka reizēm šķiet, ka nav šīs izpratnes bankas un klientu starpā, es teiktu, ka šeit ir jāmin vairākas lietas. Banka tiešām vēlas pārliecināties, vai investīcijas tiek izsvērtas un vai tas dos nepieciešamo ieguvumu. Tādēļ reizēm ir labāk padiskutēt ilgāk, pirms speram pirmo soli, nekā secinājumus izdarīt jau pēc fakta un cīnīties ar sekām. Jūsu uzņēmums attīstās pārāk strauji, un savā pieredzē šo esmu piedzīvojis, bet tas noteikti nav slikti. Taču ir virkne jautājumu, uz kuriem gribas saņemt atbildes. Vai tas ir ilgtspējīgi, kā risināsiet apgrozāmā kapitāla jautājumu, darbaspēku problēmu, vai noieta tirgus saglabāsies pastāvīgs un vēl virkne jautājumu, kas kļūst aktuāli šajā uzņēmuma ciklā. Mana pārliecība ir, ka ticībai klientam ir liela nozīme savstarpējā sadarbībā. Kā arī vienmēr ir labāk braukt skatīties lietas uz vietas ražotnē, jo reizēm mums šķiet, ka mēs ofisos zinām labāk, kā lietas darāmas.

Uzņēmumam "Dižozols plus" novēlu neapstāties pie sasniegtā un sasniegt savus attīstības mērķus šogad un nākotnē.