Būtiska ir savstarpējā uzticēšanās

Ainavu arhitektūras darbnīca "ALPS" dibinātāji

Ainavu arhitektūras darbnīca ALPS dibināta 2005. gadā, un tās dibinātāji uzņēmumu dēvē par „publisko, privāto telpu un ainavu darbnīcu”.

ALPS dibinātāji ir Helēna Gūtmane, Ilze Rukšāne un Marks Geldofs, un viens no viņu uzņēmuma veiksmīgas darbības atslēgas vārdiem ir uzticamība. Ko biznesā nozīmē uzticēties – komandai, klientam? Cik liela loma ir savstarpējai uzticībai un spējai paļauties, ka rezultāts sniegs gandarījumu visiem?

Izdarīt mazliet vairāk nekā gaida

Ilze Rukšāne: „Tikai uzticoties, var veidot attiecības uzņēmējdarbībā. Taču, kā veidot uzticamību, iemāca pati dzīve, ikdienā strādājot ar daudz dažādiem cilvēkiem. Tad ar laiku veidojas spēja uzticēties, paļauties, ka tas otrs izdarīs tikpat labi un vēl labāk. Attiecībā par uzticamību starp kolēģiem - mūsu darbs ir komandas darbs un ir svarīgi, lai, projektam noslēdzoties, tiktu novērtēts katra ieguldījums. Tas motivē strādāt labāk, apliecināt sevi vēl vairāk. Turklāt svarīgi novērtēt arī kolēģu izaugsmi, tas palīdz viņiem virzīties augšup savā karjerā. Arī pieņemot jaunus izaicinājumus, kas liek izkāpt no savas komforta zonas, atklājot sevī jaunas prasmes, mēs apgūstam prasmi vairāk uzticēties un paļauties vienam uz otru.

Attiecībā uz klientiem – izdarīt mazliet vairāk, nekā gaida no tevis. Izrādīt klientam vēl personiskāku attieksmi. Piemēram, mēs vienmēr sagatavojam projekta vizualizācijas, pat, ja tas nav minēts pasūtījumā. Ja ainavas iekārtošana iestiepjas vairāku gadu garumā, ir labi, ka pieejama sākotnējā vīzija. Šādi it kā nelieli papildu pakalpojumi veicina savstarpējo uzticamību. Un vēl – mūsu profesijā svarīga atgriezeniskās saiknes veidošana ar sabiedrību. Strādājot ar publisko ārtelpu, kas pieejama visiem, komunikācijai ar sabiedrību ir ļoti svarīga nozīme. Arī tas palīdz veidot sapratni par konkrētajā vietā notiekošo, un veicina uzticamību.”

Uzticies un ļauj darīt otram

Helēna Gūtmane: „Ikdienā ir daudz situāciju, kad jāpadomā, vai plānoto uzdevumu vari paveikt viens, vai tā izpildīšanā jāiesaista citi kolēģi. Ja tu liec to darīt citam, ir jāuzticas. Un jārēķinās, ka arī kolēģiem ir tiesības izteikt savas domas un ieteikt risinājumus, lai šis uzdevums tiktu paveikts. Tu nevari būt vienīgais tikai ar savu pareizo viedokli. Manuprāt, mazo un vidējo uzņēmumu veiksmes pamatā ir savstarpējā cieņa un empātija, kad mēs labāk saprotam viens otru, varam ieklausīties viens otrā un uzticēties.”