Pievienotā vērtība ir vēlme izprast vietējā biznesa specifiku

Ilze Pāne, DNB Mazo uzņēmumu pārvaldes vadītāja

"Gercini" patīkami pārsteidz, ka, būdams neliels uzņēmums, spēj darboties mašīnbūvē – izgatavot sarežģītas un daudzveidīgas iekārtas pārtikas rūpniecībai, tostarp gan to mehāniskās daļas, gan kontrolierus, kas ir elektroniskas ierīces. Nenoliedzami, ka "Gercini" darbinieku iepriekšējā ilgstošā pieredze, vadot pārtikas rūpniecības uzņēmumu, noved pie acīmredzamas sapratnes, kas šādiem uzņēmumiem ir nepieciešams. Saliekot kopā pieredzi, zināšanas un neizsīkstošu radošumu, ir tapuši produkti ar aktuālu mūsdienu vajadzību – tie atbilst potenciālo klientu nākotnes uzvedības modelim, kad aizvien vairāk ienesam digitalizāciju savā ikdienā, lai samazinātu resursu izlietojumu gan mājsaimniecībās, gan uzņēmumos.

Ja skatāmies no inovāciju viedokļa, tad šai laukā gan Eiropā, gan pasaulē jau ir pionieri. Taču tas, kas dod pievienoto vērtību šim uzņēmumam, ir vēlme izprast, iedziļināties vietējā biznesa specifikā un spēja pielāgot produktu.

Valmieras reģiona specializācija Latvijas ekonomikā ir radīt ļoti drosmīgus un eksperimentēt gatavus mašīnbūvētājus.

Šim pakalpojumam varētu būt pateicīgs laiks tā popularizēšanai sakarā ar ES fondu atbalstītām energoefektivitātes iniciatīvām, tostarp daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmām un industriālo objektu energoefektivitātei (CFLA). Šim produktam vēl plašākas perspektīvas parādās, ja palasām ES prasības uz energoefektivitāti – "Energoefektivitātes direktīvu", kas tiek ieviesta Latvijā.