Plašas investīciju piesaistes iespējas

Marine Krasovska, DNB Uzņēmumu risinājumu pārvaldes vadītāja

Pateicoties tehnoloģiju attīstībai un alternatīviem finansēšanas veidiem, pašlaik biznesa uzsācējiem investīciju piesaistes iespējas ir plašākas nekā jebkad. Riska kapitāla fondi, crowdfunding, valsts atbalsts, akselerācijas fondu programmas, biznesa eņģeli - tā ir tikai daļa no iespējām. Galvenais – biznesa idejai jābūt ekonomiski pamatotai, un tai jārisina reālās klientu vajadzības.
Jauno inovatīvo projektu finansēšana agrīnā stadijā ir specifiska niša, jo saistīta ar lielākiem riskiem, un katrā attīstības fāzē ir dažādas finanšu vajadzības. Pašu uzkrājumi ir visvienkāršākais finansēšanas veids, taču mūsu klientu pieredze rāda, tie ne vienmēr pieejami pietiekamā apjomā, lai īstenotu projektu. Jauns un inovatīvs projekts parasti iziet caur vairākām attīstības fāzēm, taču dažos gadījumos arī kādai pārlec pāri.