Komunikācijas lielā nozīme

Māris Lazdiņš, "Lūzumpunkts" komandas vadītājs

Piedzīvojumu organizācija "Lūzumpunkts" tika izveidota 2006. gada rudenī, apvienojoties aktīvās atpūtas speciālistiem un komandu veidošanas treneriem. Līdz šim brīdim ir īstenoti daudzi projekti un aktivitātes Latvijā, Eiropā un citur pasaulē. "Lūzumpunkts" specializējas piedzīvojumu, aktīvās atpūtas pasākumu, komandas veidošanas un attīstības treniņu, un aktīvā tūrisma piedzīvojumu ceļojumu izveidē, vadīšanā un īstenošanā.

Par to, kas šādas nišas biznesā jāievēro veidojot piedāvājumu klientiem, un, kā veidot atgriezenisko saiti, pieredzē dalās Māris Lazdiņš, SIA "Lūzumpunkts" komandas vadītājs.

Komunicēt ar visiem

Parasti klientu pārstāv viens cilvēks, kas pie mums pasūta pakalpojumu, bet izrādās, ka komunikācija klienta uzņēmumā starp šo darbinieku un pārējo komandu nenotiek vai arī tā ir diezgan virspusēja. Rezultātā pārējie uzņēmuma darbinieki nemaz nezina, kas tas ir par pasākumu, uz kuru viņi dodas. Tāpēc mēs, izstrādājot piedāvājumu klientam, cenšamies, lai notiktu šī komunikācija starp klienta pārstāvi un viņa kolēģiem. Tas ir svarīgi, lai mēs labāk izprastu klientu vajadzības un varētu sagatavot visatbilstošāko piedāvājumu. Savstarpējai komunikācijai ir ļoti liela loma, pretējā gadījumā tos mērķus, ko klienta uzņēmums uzstādījis saistībā ar mūsu organizēto pasākumu, būs grūti vai pat dažkārt neiespējami sasniegt.

Otra lieta – nereti klienti zina tikai to, ka mēs rīkojam foršus pasākumus un arī viņi vēlas foršu pasākumu, bet precīzākas vīzijas nav. Tad mēs visi kopīgi sadarbojamies, lai noskaidrotu, kāds pasākums būtu piemērotākais. Protams, te es atkal atgriežos pie jau iepriekšminētās komunikācijas nozīmes.

Uzturēt draudzīgas attiecības pēc pasākuma

Runājot par atgriezenisko saiti ar klientu, tā, manuprāt, svarīga visās biznesa jomās. Mēs ar klientiem cenšamies uzturēt draudzīgas attiecības arī pēc pasākuma un allaž arī jautājam, kas patika, kas ne tik ļoti, ko varētu uzlabot. Tas noder nākamo pasākumu izveidē, lai pievienotā vērtība no mūsu organizētā piedzīvojuma būtu vēl lielāka.