Kāpēc vieniem izdodas, bet citiem ne?

Mareks Gurauskas, DNB bankas Vidējo uzņēmumu pārvaldes vadītājs

Sākums vienmēr ir grūts! Šo frāzi var attiecināt praktiski uz jebko, kas tiek sākts no nulles punkta. Man vairāk patīk analizēt, kāpēc vieniem izdodas, bet citiem ne. To arī mēģināšu pamatot turpinājumā. Ir daudz nozaru, kur bez pieredzes un priekšzināšanām ir neiespējami izveidot veiksmīgu biznesu, un, manuprāt, poligrāfija ir viena no tām.

Tāpat laba uzņēmuma attīstības pamatā ir pareiza un, es pat teiktu, disciplinēta finanšu pārvaldība. Tas diemžēl daudzos uzņēmumos ir vājais posms, jo reizēm īpašnieku plāni ir ļoti ambiciozi un nav neviena, kas ar skaitļiem piezemē šo lidojumu. Vēl viena būtiska lieta vidējos uzņēmumos ir atbildības deleģēšanas īstenošana, jo bieži vien viens cilvēks vēlas būt universāls un zinošs visās jomās. Tas, ko novēroju pēdējā laikā, – arvien biežāk tiek pieņemti drosmīgi lēmumi uzņēmumā šīs atbildības sadalīt un pieņemt atbilstošus speciālistus, kas ir savas jomas lietpratēji. Poligrāfijas uzņēmumā "Zemgus" šīs atbildības ir sadalītas starp ģimenes locekļiem un katram ir sava loma. Tas, manuprāt, ir būtiski, jo ļauj katram būt īstajā vietā un dod maksimālu efektu uzņēmuma tālākai attīstībai.

Produktu diversifikācija un laba kvalitāte ir pamats, lai ne tikai turpinātu sekmīgu attīstību Latvijā, bet arī raudzītos eksporta virzienā. Tas nav iedomājams bez labām tehnoloģijām, kas to var nodrošināt. Protams, cenai ir liela nozīme, tādēļ pašizmaksa produktiem var atšķirties no izmantotās drukas veida, piemēram, ofseta druka būs piemērotāka lielajām tirāžām, bet digitālā – mazu apjomu darbiem. Iekārtu finansējums nav iedomājams bez bankas līdzdalības, jo iekārtas poligrāfijā maksā miljonus, tāpēc bieži vien tiek izmantotas ne tikai jaunas iekārtas, bet arī lietotas, kuru ekspluatēšanas mūžs ir pietiekami garš. Šī izvēle iet līdzi laikam, tehnoloģiju attīstībai un klientu vēlmēm.

No savas pieredzes darbā ar poligrāfijas uzņēmumiem esmu secinājis, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamu krājumu daudzumu, ko pamatā veido papīrs un krāsas, kas jāiepērk lielos daudzumos. Tāpēc uzņēmuma piebilde, ka priekšapmaksa ir svarīga, man šķiet saprotama gan no drošības viedokļa, gan arī no nepieciešamības nodrošināt sev apgrozāmo kapitālu. Bankas produkts, kas risina šo jautājumu, ir faktorings – tas ļauj gan ātrāk tikt pie naudas, gan uzticēt bankai savu sadarbības partneru izvērtēšanu.

Uzņēmums, kas ir izgājis cauri dažādiem ekonomiskiem cikliem un pieredzējis gan kritumus, gan kāpumus, noteikti ir liela vērtība Latvijas ekonomikai. Tādēļ es gribu novēlēt, lai izdodas sasniegt izvirzītos attīstības mērķus!