IT jomas uzņēmumiem ģeogrāfisko robežu nav

Marine Krasovska, DNB Uzņēmumu risinājumu pārvaldes vadītāja

Dziļa nozares izpratne ļauj uzņēmējiem ieraudzīt plaisu starp esošiem tirgus risinājumiem un reālām klientu vajadzībām. Tādā veidā uzņēmēji veido jaunas tirgus nišas. Ieraudzīt biznesa ideju neapšaubāmi palīdz uzkrātā profesionālā pieredze un sakari nozarē, kas kalpo par veiksmes pamatfaktoru.

Jebkurā nozarē jaunuzņēmēja ceļš pie eksporta tirgiem aizņem noteiktu laiku. Parasti, pirms darbības uzsākšanas starptautiskos tirgos, uzņēmumam ir jānostiprina savas pozīcijas vietējā tirgū, tādā veidā uzkrājot kapitālu tālākam investīcijām eksporta darbībā. Šodien labvēlīgā IT pakalpojumu tirgus konjuktūra dod iespēju jaunuzņēmumiem izlaist šo soli un uzreiz iziet uz eksporta tirgiem. IT jomas uzņēmumiem nav ģeogrāfisko robežu. Tomēr, strādājot tirgos ārpus eirozonas, piemērām ASV vai skandināvu valstīs, ir svarīgi pasargāt sevi no valūtu kursu svārstību riskiem, piemēram, šodien nofiksēt kursu, kas būs spēkā nākotnē. Tādi bankas finanšu instrumenti kā "forward" darījumi ļauj būtiski mazināt valūtas riskus un efektīvāk plānot naudas plūsmu.

Tirgus tendences norāda uz būtisku pieprasījuma pieaugumu pēc IT pakalpojumiem un tas vēl vairāk pieaugs nākotnē. Procesu digitalizācija vairākās nozarēs, blockchain tehnoloģiju attīstība, interneta lietas (internet of things), patērētāju ieradumu maiņa, pāreja uz easy aplikācijām strauji mainās. Tāpēc viens no svarīgākiem priekšnosacījumiem IT nozares attīstībai būs kvalificēto speciālistu piesaiste, motivācija un talantu attīstība.

Uzņēmuma ieguldījums uzņēmuma kultūras attīstībā veido pievienoto vērtību: tā veido ne tikai iekšējo klimatu organizācijā, bet arī nosaka attiecību kvalitāti ar klientiem. Investējot personāla attīstībā un veidojot inovatīvo kultūru organizācijā, uzņēmums pastiprina konkurences priekšrocības tirgū. Inovatīva kultūra savieno klientu un izstrādātāja intereses. Tā ne tikai nodrošina plašāku pakalpojumu izstrādes klāstu, bet arī būtiski ietekmē kvalitāti un attieksmi, tai skaitā ilgtermiņa attiecības ar partneriem un klientiem, ko ļoti augsti novērtē arī DNB banka.