Ilgtermiņa investīcijām nopietnas pārdomas

Ilze Pāne, DNB Mazo uzņēmumu pārvaldes vadītāja  

Uzņēmums Very Berry ir sastopams Latvijas Mājražotāju sarakstā, taču gribētos teikt, ka ar esošajiem apjomiem tas jau ir izaudzis no klasiskā mājražotāju apzīmējuma. Novērtējams ir fakts, ka 20 gadu ilgajā pastāvēšanas posmā uzņēmums ir spējis saglabāt un stingri turēties pie sākotnēji noteiktām vērtībām – nemainīga kvalitāte un dabiskums. Tāpat uzņēmums ir veicis ilgtermiņa ieguldījumus biznesa attīstībā. Līdzīgi kā "Very Berry" kādā brīdī nonāca līdz lēmumam investēt ilgtermiņā, tāpat nereti uzņēmumi, kas veiksmīgi attīstījuši saimniecisko darbību, nonāk uz pārdomu ceļa, kad esošās telpas kļūst par šaurām vai biznesa specifika prasa specializētu pielāgošanos un esošo nomas maksu uzņēmums varētu novirzīt ikmēneša bankas aizdevuma maksājumu veikšanai. Tas ir nozīmīgs lēmums, tāpēc būtu jāizsver maksimāli daudz riska aspektu, ar kuriem varētu saskarties.

• Pareizā laika izvēle ilgtermiņa ieguldījuma projektam attīstības posmā;

• Ilgtermiņa ieguldījuma ekonomiskais pamatojums un tieša, pozitīva ietekme uz esošo saimniecisko darbību;

• Ne tikai atbilstoša/pietiekama paša uzņēmuma līdzdalība, uzsākot projektu, bet arī īpašnieku spēja sniegt atbalstu visa projekta gaitā gan ar naudas līdzekļiem, gan laiku, kas papildus jāvelta projektam;

• Atbilstošu profesionāļu piesaiste un pārdomāts projekts ar iespēju paplašināties vai pielāgoties biznesa specifikai, vietas izvēle;

• Būtiski sabalansēt ilgtermiņa ieguldījumus ar īstermiņa vajadzībām – apgrozāmiem līdzekļiem, tādējādi operatīvi nodrošinot nākamos pasūtījumus, izejvielu iegādi vai apjoma palielinājumu.

Un, visbeidzot, svarīgi ir neaizmirst par nodokļiem, kas nereti var radīt papildu slodzi, īpaši pasūtījuma apjoma pieauguma gadījumā.