Kā sagatavoties IPO "palaišanai"?

Marine Krasovska, DNB Uzņēmumu risinājumu pārvaldes vadītāja  

Uzņēmuma iziešana publiskajā akciju tirgū ne tikai dod iespēju piesaistīt resursus investīcijām un attīstībai, bet vienlaikus pieprasa vadības komandas enerģiju un resursus gan sagatavošanas procesā, gan pēc IPO* "palaišanas". Vadībai ir jāmanevrē plašākā ieinteresēto personu lokā nekā iepriekš un arī jāmāk vadīt viņu gaidas. Publiskai kompānijai jāpieliek ievērojamas pūles, lai saglabātu reputāciju, finanšu stabilitāti un tirgus pozīciju potenciālo investoru un finanšu analītiķu skatījumā.

IPO sagatavošanas process var aizņemt no 3 līdz 12 mēnešiem un ir atkarīgs no uzņēmuma brieduma stāvokļa, vadības komandas resursiem un uzņēmuma vai grupas struktūras sarežģījuma pakāpes. Papildu prasības būs atkarīgas no izvēlētās valsts un biržas noteikumiem. Jebkuram uzņēmumam ir jārēķinās ar to, ka gan IPO sagatavošanas process, gan post-IPO vadība izmaksā dārgi: īpaši nodrošinot kvalitatīvu pilna procesa vadību, piesaistot starptautisko konsultantu atbalstu un sakārtojot juridiskus aspektus.

Veiksmīgu IPO startu sekmēs vairāki priekšnosacījumi. Piemēram, uzņēmuma attīstības tempiem un finanšu likviditātes un stabilitātes rādītājiem jābūt augstākiem, nekā vidēji pieņemts nozarē. Investori un finanšu analītiķi vienmēr vērtēs uzņēmuma pakalpojuma vai produkta konkurētspēju un patērētāju tirgus mērogu, kā arī to, cik veiksmīgs ir biznesa modelis un vai pakalpojums varēs ģenerēt ienākumus nākotnē.

Milzīga loma ir uzņēmuma vadības kompetencei un pieredzei nozarē, par to liecinās pārdomātā ilgtermiņa attīstības stratēģija un vēsturiskie peļņas rādītāji. Bieži, gatavojoties IPO laidienam, vadībai ir jāpārstrukturizē biznesa struktūras gan no juridiskā, gan no biznesa procesa efektivitātes viedokļa, piemēram, ražošanas procesa optimizācija, pārdošanas procesa digitalizācija, finanšu un kontroles sistēmas efektivizācija – IPO gadījumā finanšu loma tikai pieaugs. Mainīsies arī vadības kontroles un lēmumu pieņemšanas kārtība un loma.

Izpildot simt un vienu nosacījumu un virkni finanšu informācijas atklāšanas prasību, uzņēmums var startēt publiskā piedāvājumā. Šajā procesā "Printful" vai jebkuram citam uzņēmumam kopīgi ar finanšu analītiķiem ir jāizvērtē īstais un labvēlīgākais laiks IPO laidienam. Potenciālo investoru intereses mainās kopā ar tirgus situāciju, stāvokli nozarē, tehnoloģiskām izmaiņām un to, cik pievilcīgs vispār būs akciju tirgus konkrētajā brīdī. Pieņemot lēmumu, vadības komandai vienmēr jābūt gatavai izskatīt vairākus laidiena grafiku scenārijus.

Sekosim līdzi "Printful" panākumiem un vēlam veiksmi starptautiskos tirgos!

*IPO – "inicial public offering" – sākotnējais publiskais piedāvājums.